PARTNER WEBINARU-2

CEEK partnerem webinarium o systemie zasilania kolei w Polsce

W ramach prac naszej inicjatywy podejmujemy również temat systemu zasilania kolei w Polsce, który będzie miał wpływ na efektywność energetyczną naszej branży. Podczas ostatniego spotkania Rady Programowej członkowie Rady zgodnie orzekli, że jest to jedna z kluczowych kwestii dla CEEK. Dlatego między innymi najbliższe warsztaty CEEK będą dotyczyły właśnie systemów zasilania – istniejącego 3kV i rozważanego 25 kV. Dodatkowo angażujemy się w zewnętrzne projekty, których celem jest pozyskanie wiedzy i merytoryczna dyskusja na ten temat.
 
30 listopada odbędzie się organizowane przez Fundację Pro Kolej webinarium „3 CZY 25 KV – JAKI SYSTEM ZASILANIA DLA KOLEI W POLSCE?”, którego partnerem zostało CEEK.
 
Wezmą w nim udział nasi przedstawiciele: Janusz Malinowski, Przewodniczący Rady Programowej CEEK, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Piotr Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Leszek Hołda, Członek Zarządu PKP Energetyka. Prezentacji raportu dokona dr inż. Artur Rojek Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa.
 
Na spotkaniu zostaną przedstawione wnioski z raportu: 3 czy 25kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej, które będą podstawą do dyskusji wokół następujących kwestii:  
 
  • zestawienie systemów zasilania 3 kV DC i 25 kV AC
  • identyfikacja wymagań i możliwości zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej
  • plany elektryfikacji sieci kolejowej i ich uwarunkowań technicznych
  • dalsze prace i podział kompetencji pomiędzy poszczególne podmioty
 
Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się w formule on-line. 
Więcej informacji na stronie wydarzenia.
 
Zapraszamy do udziału! 
Back To Top