ceek_v5

CPK dołącza do CEEK, PKP Energetyka i PKP Cargo podpisują list intencyjny

29 października odbyło się piąte już posiedzenie Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. Spotkanie zostało zorganizowane w formie zdalnej, pomimo pandemii. To pokazuje, że kwestie środowiskowe są dla branży priorytetowe, a projekty efektywnościowe i ekologiczne są dynamicznie realizowane. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, do grona członków CEEK. Przedstawiciel CPK, pan Aleksander Wołowiec, zastępca dyrektora w Biurze Interesariuszy Kluczowych i Współpracy Międzynarodowej, przedstawił Radzie Programowej założenia programu kolejowego CPK obejmującego budowę intermodalnego węzła komunikacyjnego, wdrożenie kolei dużych prędkości oraz rozwój Airport City i Aerotropolis. Głównym zamierzeniem Programu jest również wypracowanie i maksymalizacja korzyści dla polskiej gospodarki i przemysłu. Program ma także na celu m.in. budowę około 1800 km nowych linii (w tym w standardzie kolei dużych prędkości) oraz modernizację istniejących szlaków kolejowych.  ,,Projekt CPK wpisuje się nie tylko w europejskie polityki przemysłowe, ale również w ogólne cele klimatyczne i programy, które je realizują. Przykładem jest inicjatywa Smart Airports Horizon 2020, która dąży do m.in. takiego zaprojektowania portu lotniczego, żeby był całkowicie zielony i realizował wszystkie możliwe korzyści w obszarach związanych z zieloną energią. Przystąpienie do CEEK jest dla nas równie ważnym krokiem i deklaracją, że CPK będzie efektywny energetycznie i zasilany czystą energią a rozwiązania zastosowane dla kolei dużych prędkości będą optymalne pod względem efektywności energetycznej” – podkreślił pan Aleksander Wołowiec. 
 
Następnie odbyło się oficjalne podpisanie przez Wojciecha Orzecha Prezesa PKP Energetyka i Czesława Warsewicza Prezesa PKP Cargo listu intencyjnego, który potwierdza współpracę obu spółek w rozwoju zasilania infrastruktury PKP Cargo z Odnawialnych Źródeł Energii. „Mamy konkretny plan, który sprawi, że za kilka lat PKP Cargo stanie się samowystarczalna, jeśli chodzi o zasilanie naszych budynków.” - powiedział Czesław Warsewicz. ,,Z radością podjęliśmy się wspólnego, ambitnego zadania z PKP Cargo. Więcej zielonej energii na kolei oznacza wzrost potoków pasażerów i towarów w transporcie, który z roku na rok będzie stawał się bezkonkurencyjny w zakresie eliminowania negatywnego wpływu na środowiskowo” – dodał Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka. 
 
Prezes Orzech dodatkowo podkreślił, że ,,do podpisania listu doszło w czasie COVID-19. Walczymy z kryzysem, ale nawet pandemia kiedyś mija. Wtedy przychodzi czas na podsumowanie czy i co udało się osiągnąć w międzyczasie. Bardzo nas cieszy, że branża cały czas wykonuje kroki, które są niezbędne do rozwoju sektora m.in. związane z Zieloną Koleją”.
Prezes Warsewicz dodał również, że ,,obecne negatywne procesy dotyczące gospodarki wyzwalają nowe potencjały, nowe możliwości i nowe szansie. Dzisiaj chcemy się tak zmieniać, aby PKP Cargo było nowoczesną i sprawną organizacją, która jest w stanie konkurować na wolnym rynku przewozów towarowych w Europie oraz w świecie”. 
 
W dalszej części spotkania omówiono status realizowanego przez CEEK projektu eco-driving. Leszek Hołda, Wiceprzewodniczący Rady Programowej CEEK, podziękował wszystkim członkom Rady, którzy już przystąpili do programu. Podkreślił dodatkowo, że ,,program jest realną szansą stworzenia najlepszego możliwego systemu eco-drivingu w Polsce, dzięki m.in. skali projektu i ilości podmiotów w niego zaangażowanych”. Obecnie została zakończona pierwsza faza dotycząca analizy funkcjonalno – technicznej. Następne rozpoczną się po przystąpieniu do programu wszystkich spółek, które zadeklarowały chęć uczestnictwa. 
 
Kolejnym projektem obecnie prowadzonym przez CEEK jest program Zielona Kolej. Tomasz Szamocki, koordynator Grupy Roboczej, podsumował dotychczasowe działania zespołu, który powstał w maju br. W toku prac zespół zarekomendował m.in. zdefiniowanie możliwości wykorzystania waloru zielonej energii na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa oraz potrzebę promocji zielonej kolei wśród pasażerów i firm korzystających z jej usług. Kolejnym krokiem mają być już indywidualne prace z każdym z Przewoźników czy Zarządców infrastruktury.
 
Zbigniew Kidawa zastępca dyrektora KAPE przedstawił program projektu termomodernizacji i dekarbonizacji budynków kolejowych pod nazwą ,,Zielona infrastruktura kolejowa”. Jego celem ma być ograniczenie niskiej emisji i wyeliminowanie ogrzewania paliwami stałymi budynków stanowiących infrastrukturę kolejową (dworce, nastawnie, biura, magazyny, warsztaty, itp.). Ma to doprowadzić nie tylko do obniżenia zużycia energii przez budynki kolejowe i oszczędności kosztów, ale przede wszystkim do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia niskiej emisji. Podczas spotkania poinformowano, że współpracę w tym zakresie KAPE planuje podjąć m.in. z PKP PKL.
 
Zaplanowano, że kolejne spotkanie Rady Programowej odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Wtedy też Rada podsumuje drugi rok swoich działań oraz wybierze nowe Prezydium. Dodatkowo Rada uznała, że w najbliższym czasie powinny zostać przeprowadzone warsztaty dotyczące systemu 25kV. 
 
Back To Top