Analiza_wpływu

DB CARGO POLSKA zmniejsza udział przewozów taborem spalinowym na rzecz elektrycznego

Transport elektryczny jest mniej emisyjny niż spalinowy, dlatego Grupa DB Cargo Polska sukcesywnie zwiększa jego udział w swoim taborze oraz ogranicza zużycie paliw. Dzięki wykorzystaniu taboru elektrycznego, w 2018 roku Grupa zredukowała wielkość kosztu społecznego (tj. zagregowanych strat ponoszonych przez społeczeństwo) wynikającego z działalności przewozowej o ponad 9 mln zł. Ponadto, od 2016 roku zużycie paliwa na potrzeby trakcyjne zostało ograniczone w Spółce o prawie 850 tysięcy litrów oleju napędowego, czyli o 9,7% (w porównaniu do roku 2018).

Udział przewozów taborem spalinowym w 2016 roku wynosił około 20% i został do 2018 roku ograniczony do blisko 15% w odniesieniu do pracy przewozowej w brutto tonokilometrach. To podstawa do dalszego rozwijania taboru elektrycznego, a także pracy nad rekuperacją, czyli odzyskiem energii z procesu hamowania.

Flota transportowa, jaką dysponuje DB Cargo Polska, to 2226 pojazdów, na które składa się ponad 2000 wagonów i 220 lokomotyw, z czego około 80% to maszyny spalinowe. Większość przewozów przypada jednak na tabor elektryczny – aż 85%. Tylko niewielka część przewozów dokonywana jest z wykorzystaniem taboru spalinowego, mimo zdecydowanej przewagi ilościowej lokomotyw spalinowych. Są to bowiem lokomotywy manewrowe operujące na bocznicach kolejowych, gdzie za względu na brak trakcji, nie ma możliwości przeprowadzania manewrów maszynami elektrycznymi.

Więcej informacji o raporcie i działalności DB Cargo na rzecz środowiska można przeczytać w publikacji „Analiza wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne”. Przygotowany raport to kompleksowe podsumowanie wpływu działalności Spółki na jej otoczenie w 2017 i 2018 roku.

 

Back To Top