PL | EN
Kongres_Kolejowy_Listopad110_Easy-Resize.com

Marek Kleszczewski, PKP Energetyka: „Nasza infrastruktura jest gotowa do tego aby być zieloną”

W czwartek 17 listopada br. odbyła się kolejna, XII już edycja Kongresu Kolejowego. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik eksperci związani z branżą kolejową dzielili się wiedzą i doświadczeniem, poruszając kluczowe tematy związane z efektywnością energetyczną sektora, rozszerzaniem siatki połączeń oraz bezpieczeństwem energetycznym kraju.
 
W debacie strategicznej: Konkurencyjność przewozów kolejowych – niezbędne działania” udział wziął członek zarządu PKP Energetyka Marek Kleszczewski. Pośród pozostałych panelistów znaleźli się: Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury, Sławomir Cyza, Prezes i dyrektor zarządzający w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, Alstom, Tomasz Gontarz, Członek zarządu, PKP Intercity, Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego, Andrzej Kacperski, Prezes zarządu, Lagardere Travel Retail, dr inż. Jacek Konop, Wiceprezes zarządu ds. technicznych, PESA Bydgoszcz Grzegorz Kurdziel, Członek zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe, Artur Martyniuk, Prezes zarządu, POLREGIO, dr inż. Andrzej Massel, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa, Tomasz Prejs, Prezes zarządu, Stadler Polska.
 
Jednym z istotnych wątków poruszonych w czasie debaty były kwestie transformacji energetycznej sektora i zasilania przewozów energią z OZE. Członek zarządu PKP Energetyka zapytany o odporność infrastruktury energetycznej związanej z kwestiami bezpieczeństwa oraz kierunek w jakim sieć energetyczna powinna się rozwijać wspomniał o kluczowej roli programu Zielona Kolej®.
 
„Dziś, bezpośrednio przed naszą debatą zostały wręczone po raz kolejny Zielone Nagrody Kolejowe, wyróżniające firmy i osoby, które w szczególny sposób przysłużyły się swoimi działaniami do ekologiczności i efektywności energetycznej sektora kolejowego.  Laureatami plebiscytu został Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, a właściciel Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz CTL Logistics.. Obydwie te nagrody zostały przyznane za to, że firmy przystąpiły do programu Zielona Kolej®.” (więcej informacji nt. nagród: https://ceek.pl/aktualnosci/marszalek-wojewodztwa-lodzkiego-i-ctl-logistics-laureatami-tegorocznych-zielonych-nagrod-kolejowych)
 
"Zielona energia dla kolei - to jest odpowiedź na pytanie co dalej. Realizacja programu zwiększy konkurencyjność sektora i może sprawić, że kolej w przyszłości będzie pierwszym wyborem.”
 
Marek Kleszczewski podkreślił, że realizacja programu transformacji źródeł zasilania kolei może mieć także korzystny wpływ na bezpieczeństwo sektora:
 
„Dzięki digitalizacji i wykorzystaniu nowoczesnych systemów zarządzania siecią energetyczną, nasza infrastruktura jest wprost przypisana do tego, aby w trudnych czasach pracować w modelu rozproszonym, co jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu.”
 
„Zielona Kolej to też  infrastruktura, która podobnie jak największy magazyn energii trakcyjnej w Garbcach o pojemności 1,2 MWh, powoduje radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na moc, co w całym systemie energetycznym Polski jest problemem. To jest miejsce, w którym kończymy budować farmę fotowoltaiczną i będziemy produkowali zielony wodór.”
 
„Przymiotnik „zielony” był odmieniamy w czasie debaty wiele razy – zachęcamy i zapraszamy do dołączenia do programu Zielona Kolej - jesteśmy w stanie obsłużyć każdego przewoźnika, który będzie chciał pójść w ślady ŁKA i CTL Logistics. Zielona energia to jest przyszłość, młodzi wybiorą kolej, która będzie napędzana energią odnawialną i nie ma od tego odwrotu. Wszystko, co zrobimy na rzecz ochrony środowiska zostanie na przyszłe pokolenia i to jest nasz obowiązek, ponieważ transportowi kolejowemu jest już dzisiaj najbliżej do bycia zielonym.” – podsumował prezes Kleszczewski.
Back To Top