Rekuperacja

Pierwsze kroki ku energetycznej i proekologicznej modernizacji kolei – o działaniach CEEK pisze Rzeczpospolita

,,Pociągi wyróżniają się na tle innych środków transportu jako najmniej emisyjne. Jednak nadal w około 91 proc. kolej, zarówno pasażerska jak i towarowa, jest zasilana ze źródeł konwencjonalnych, zużywając jednocześnie niecałe 2 proc. energii w skali kraju. Branża zrzeszyła się, aby prowadzić wspólne działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i transformacji sektora w zieloną stronę” – pisze autor artykułu. 


To już kolejny raz, kiedy działalność Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) została nie tylko dostrzeżona, ale i doceniona. CEEK to inicjatywa istotna dla całej branży kolejowej, która, co pokazał pierwszy rok działalności, potrafi efektywnie współpracować.
Poza celami wyznaczonymi przez nas na samym początku działalności, dotyczącymi rekuperacji, eco-drivingu oraz OZE chcemy wprowadzić w życie program „Zielona kolej", który umożliwi w perspektywie dekady zasilanie polskiej kolei w 85 proc. z odnawialnych źródeł energii (OZE). Oznacza to lokalne inwestycje w OZE o wartości 6–10 mld zł w ciągu 15 lat.


Jakub Majewski z fundacji ProKolej zwrócił uwagę, że kryzys społeczno-ekonomiczny związany z epidemią uświadomił, że nie jesteśmy autonomiczni i niezależni od otaczającego nas środowiska i dlatego Komisja Europejska deklaruje wsparcie kierowane na odbudowę gospodarki zgodne ze strategią tworzenia Europejskiego Zielonego Ładu. W opinii eksperta potrzeba zmian jest olbrzymia.


– W przypadku Polski, która była dotychczas krajem stojących w korkach, kilkunastoletnich samochodów i energii produkowanej z węgla, oznacza to konieczność gruntownej weryfikacji dotychczasowych strategii rozwoju. W sytuacji, gdy skutkiem budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych jest wzrost ruchu, importu ropy naftowej i sznurów tranzytowych ciężarówek, trzeba szukać alternatyw. Europejski Green Deal to potężna szansa dla sektora kolejowego, który jest już „elektromobilny". A po przestawieniu się na energię odnawialną i maksymalizacji efektywności może stać się wręcz liderem zmian – powiedział Majewski.


Co bardzo ważne nasza aktywność wpisuje się także w działania rządu oraz zalecenia ekspertów zawarte m.in. w programie „Impuls energii dla Polski" przygotowanym przez Forum Energii i Konfederację Lewiatan. Mowa w nim np. o konieczności wprowadzenie pakietu, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Szacuje się, że takie inwestycje stworzą 240 tysięcy miejsc pracy.
 
Cały wywiad dostępny na stronie Rzeczpospolita

Back To Top