PL | EN
20220113_100718_Easy-Resize.com

Posiedzenie Rady Programowej CEEK: podsumowanie i wyzwania na 2022 r.

Podsumowanie realizacji Programu Zielona Kolej w 2021 r. i prac nad systemem eco-drivingu, postulaty wypracowane podczas listopadowych warsztatów poświęconych systemowi zasilania 25 kV AC, czy raporty analityczne na temat zielonej energii w transporcie szynowym – to główne zagadnienia poruszone podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które odbyło się 13 stycznia w Warszawie.
 
Końcówka 2021 r. był bardzo pracowity dla wszystkich zaangażowanych w działania prowadzone przez unikalną inicjatywę branży kolejowej, jaką jest CEEK. Szczególnie istotne było przyśpieszenie w realizacji Programu Zielona Kolej - flagowego przedsięwzięcia Centrum. W trakcie spotkania na temat dotychczasowych aktywności mówił Marcin Śmiech, Dyrektor Oddziału Zielona Kolej w PKP Energetyka. Jak przypomniał, głównym celem na 2021 r. w zakresie Programu było przygotowanie całościowego i kompletnego produktu Zielona Kolej, spełniającego kryteria definiowane przez przewoźników, gwarantującego realizację trwałych i pewnych dostaw energii odnawialnej w oparciu o ustaloną formułę cenową, mając na względzie 85-proc. udział OZE w zasilaniu kolei w roku 2030 r. Przedstawiciel PKP Energetyka poinformował, że w zeszłym roku udało się wypracować całościowy model handlowy dostaw energii z gwarantowanym udziałem OZE dla przewoźników kolejowych. Podpisano 10 listów intencyjnych, w których przewoźnicy zadeklarowali zainteresowanie Programem. PKP Energetyka przygotowała i złożyła też pierwsze wiążące oferty na dostawy energii z gwarantowanym udziałem OZE w kontraktach obejmujących okres do 10 lat. Dyrektor Śmiech mówił też o szeregu działań marketingowych i komunikacyjnych, dzięki którym Program Zielona Kolej zyskał uznanie i szeroką rozpoznawalność w branży. Wśród celów na 2022 r. wymienił realizację dostaw energii odnawialnej dla pierwszych klientów, przygotowanie ofert dla kolejnych przewoźników, dalszą promocję Programu oraz zawarcie następnych umów z wytwórcami zielonej energii.
 
Głos zabrał również prof. dr hab. inż. Adam Szeląg z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił wnioski płynące z listopadowych warsztatów zorganizowanych przez CEEK, poświęconych planom wdrożenia zasilania 25 kV AC na części linii kolejowych w naszym kraju. W trakcie tego spotkania swoje uwagi na ten ważny temat przedstawili reprezentanci przewoźników, organizacji branżowych, świata nauki i producentów taboru.
 
W trakcie dalszych dyskusji omówiono propozycje tematów kolejnych warsztatów organizowanych przez CEEK – zagadnienia związane z neutralnością klimatyczną opartą o OZE, eco-drivingiem, rozwiązaniami wodorowymi i taborem hybrydowym.
O stanie prac nad jednolitym systemem eco-drivingu dla polskiej kolei mówił natomiast Michał Korzon, Manager ds. Klientów Trakcyjnych w PKP Energetyka. To ważny projekt realizowany przez kolejowego dystrybutora energii elektrycznej w ramach CEEK we współpracy z przewoźnikami i PKP PLK. Ma on na celu stworzenie nowoczesnego, aktywnego systemu, pomagającemu maszynistom kolejowym w jak najefektywniejszym i optymalnym pod względem zużycia energii trakcyjnej prowadzeniu pociągów. – Jesteśmy na półmetku realizacji uruchomienia komercyjnego systemu, przed nami jeden z najważniejszych etapów – testy eksploatacyjne – poinformował Korzon. Jak wskazał, swój udział w projekcie zadeklarowało poprzez podpisanie listów intencyjnych już 11 przewoźników kolejowych. Wersja „beta” systemu została już zaprezentowana na zeszłorocznych targach TRAKO. Spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem ze strony branży.
 
W trakcie posiedzenia głos zabrali również zaproszeni goście – podjęli oni temat raportów analitycznych i badań opublikowanych w drugiej połowie 2021 r., których tematem była energia odnawialna na kolei oraz postrzeganie działań na rzecz neutralności klimatycznej transportu szynowego przez biznes w naszym kraju. Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Poland, mówił o wydanym jesienią raporcie „Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport”. Opracowanie to, zawierające opinie ekspertów analizujących w swoich dziedzinach efekty planowanego przejścia polskiej kolei na zasilanie z OZE, spotkało się z dużym zainteresowaniem w branży i poza nią. Raport został wydany pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jak podkreślił dyrektor Wyszkowski, autorzy opracowania szczegółowo analizują znaczenie Zielonej Kolei dla dekarbonizacji jednego z ważnych sektorów rodzimej gospodarki, jej potencjał ekonomiczny, technologiczny i społeczny, a także istotność w kontekście wyzwań stawianych przez prawodawstwo unijne. Porównują także program z podobnymi przedsięwzięciami zrealizowanymi lub planowanymi do wdrożenia przez koleje w Europie i na świecie.
 
Na temat raportu przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) mówił szef tej organizacji, dr Jakub Majewski. Opracowanie „Zielona Kolej – potencjał ekologicznego transportu” podsumowuje ogólnopolskie badanie przeprowadzone wiosną 2021 r. na grupie ponad 100 przedsiębiorstw, z których każde zatrudnia ponad 250 pracowników, a jego roczny obrót przekracza 200 mln zł. Jak wynika z raportu, zdaniem ankietowanych transport kolejowy szybciej od drogowego osiągnie neutralność klimatyczną. Uważa tak aż 78 proc. respondentów. Aż 65 proc. pytaniach twierdzi, że za 5 lat kryteria ekologiczne będą w transporcie zdecydowanie ważniejsze niż dziś. Co więcej, 42 proc. z nich deklaruje zainteresowanie zwiększeniem skali przewozów kolejowych, jeśli branża osiągnie zerowy ślad węglowy i przestawi się na odnawialne źródła energii. Jak podkreślił dr Majewski, dane te oznaczają, że Program Zielona Kolej realizowany w ramach CEEK jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie rynkowe.
 
Kolejne spotkanie Rady Programowej CEEK zaplanowano na czerwiec 2022 r.
Back To Top