PL | EN
rada ceek

Prezydium Rady Programowej CEEK w niezmienionym składzie na kadencję 2022/2023

Dnia 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się VIII spotkanie Rady Programowej CEEK. Głównym tematem spotkania było podsumowanie trzeciego roku działalności Centrum oraz wybór składu Prezydium Rady Programowej na kolejny rok. Dodatkowo podczas posiedzenia podsumowano warsztaty dot. wykorzystania technologii wodorowych i hybrydowych na kolei i omówiono status projektu rozwoju eco-drivingu. Zaproszeni eksperci opowiedzieli o planach wzmacniania mobilności w sektorze kolejowym, a także przedstawili aktualną sytuację na rynku energii.
 
W pierwszej części spotkania Mirosław Balicki, dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii w PKP Energetyka przedstawił główne wnioski z warsztatów dot. potencjału rozwoju technologii wodorowych i hybrydowych w sektorze kolejowym. Opowiedział także o statusie prac w ramach projektu eco-drivingu, który wszedł już w III fazę realizacji. Testy systemu SENSUM, który wspiera optymalizację jazdy pociągu, rozpoczną się już we wrześniu br.
 
Przewodniczący Janusz Malinowski podsumował trzeci już rok działalności, w którym m.in.  podpisano dwie umowy w ramach flagowego programu Zielona Kolej®, a przedstawiciele Centrum wzięli udział w 11 kongresach i wydarzeniach opowiadając o działaniach podejmowanych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej sektora kolejowego. W tym okresie działania CEEK zostały nagrodzone przez Forum Kolejowe Railway Business Forum w ramach Zielonych Nagród Kolejowych a także w konkursie Liderzy Świata Energii podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER.
 
Podczas spotkania odbyły się wybory Prezydium Rady Programowej CEEK na nową kadencję 2022/2023. Przedstawiciele Rady Programowej obecni na posiedzeniu zgodnie zdecydowali, że Prezydium powinno pozostać w niezmienionym składzie na kolejną kadencję. Prace w Prezydium kontynuują więc: przewodniczący Janusz Malinowski (prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej) oraz wiceprzewodniczący - Piotr Majerczak (członek zarządu PKP PLK) i Leszek Hołda (członek zarządu PKP Energetyka). Do składu Rady Programowej dołączyło czterech nowych członków: Patryk Świrski (prezes zarządu Kolei Śląskich), Marek Olkiewicz (członek zarządu PKP Cargo), Marek Staszek (prezes zarządu DB Cargo Polska) a także Tomasz Gontarz (członek zarządu PKP Intercity).
 
Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości. Wiceprezes UTK Marcin Trela opowiedział o planach wspierania mobilności i promowania ekologicznych podróży wśród pracowników. Analizę dot. bieżącej sytuacji na rynku energii przedstawił Jarosław Wajer, Lider Działu Energetyki w Polsce, Partner E&Y.
Back To Top