dd

Projekt przejścia kolei na OZE zaprezentowany na szczycie liderów UN Global Compact

W tegorocznym szczycie Liderów UN Global Compact uczestniczyła polska delegacja na czele z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, która podczas panelu ,,Climate change and just transition” mówiła o transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki zielonej.
 
W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele rządu, a także prezesi PGNiG, Skanska oraz PKP Energetyka. Jako dobry przykład wdrażania nowych technologii i modeli w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla podawano polski przemysł kolejowy. Projekt przejścia kolei na OZE zaprezentował na Szczycie Wojciech Orzech, prezes Zarządu PKP Energetyka.
 
,,Projekt transformacji źródeł zasilania kolei został przygotowany w ramach szerokiego partnerstwa niemal 100 podmiotów zrzeszonych w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. Zakłada on wykorzystanie OZE jako podstawowego (85%) źródła energii dla całego sektora kolejowego już do 2030 roku. Docelowo zaś doprowadzimy do zeroemisyjności kolei w Polsce”– powiedział podczas szczytu Wojciech Orzech, prezes Zarządu PKP Energetyka.
 
Inicjatywa polskiego sektora kolejowego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników szczytu jako case study, które ma realną szansę stać się elementem odbudowy gospodarki w sposób przyjazny środowisku. Dodatkowo, prezes Zarządu PKP Energetyka podkreśla, że cały projekt jest w pełni aplikowany i może być z powodzeniem wdrażany również na innych rynkach. Prezes rady UN Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski, zauważył, że po raz pierwszy na biznesowym szczycie ONZ udało się przebić z polską ofertą.
 
Tegoroczny szczyt liderów UN Global Compact Leaders Summit odbył się pod hasłem ,,Recover Better, Recover Stronger, Recover Together”, a jego celem była wspólna dyskusja liderów największych światowych korporacji, szefów rządów oraz przedstawicieli świata akademickiego na temat przyszłości klimatu i zrównoważonego rozwoju na świecie.
 
UNGC Network Poland działa w ramach UN Global Compact – agendy będącej inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ. Global Compact Network Poland jest platformą angażującą biznes w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Główne obszary działania to: przestrzeganie praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska, a także przeciwdziałanie korupcji. 
 
Źródło: Rzeczpospolita
Back To Top