PL | EN
Europejskie Forum Przyszłości

Przyszłość to Zielona Kolej

Transport kolejowy jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 2050” - to temat jednego z paneli podczas I Europejskiego Forum Przyszłości, które odbyło się w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wziął w nim udział Leszek Hołda - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) i członek zarządu PKP Energetyka, który mówił o Programie Zielona Kolej.
 
Prezes Hołda wspomniał m.in. o proekologicznych dokumentach, strategiach i planach tworzących ramy regulacyjne, w których już wkrótce funkcjonować będą unijne gospodarki, w tym także transport kolejowy. – „Fit for 55” to wyraz ambicji Unii Europejskiej, która wciąż „przykręca śrubę” odnośnie dbałości o klimat. W 2030 r. emisja dwutlenku węgla ma zostać obniżona o 55% względem 1990 roku. Natomiast w Zielonym Ładzie znajdziemy zapis, że już za 9 lat wszystkie podróże rozkładowe powyżej 500 km mają być neutralne klimatycznie. Do tego dochodzą też dokumenty krajowe - wskazał przedstawiciel CEEK. Jak zaznaczył, odpowiedzią na plany i wynikające z nich wymogi oraz ograniczenia jest Program Zielona Kolej, którego realizację Centrum Efektywności Energetycznej Kolei powierzyło PKP Energetyka. - Zielona Kolej wpłynie znacząco na obniżenie emisyjności transportu kolejowego - podkreślił.
 
- Chcemy aby kolej jako pierwszy środek transportu była neutralna klimatycznie. To superambitny projekt, ale wierzymy, że zostanie on zrealizowany. Dzięki niemu kolej wyprzedzi transport drogowy i przyciągnie nowych pasażerów oraz klientów - zaznaczył prezes Hołda. Zgodnie z celami Programu Zielona Kolej, w 2030 r. 85% kolejowej energii trakcyjnej zużywanej w Polsce ma pochodzić z Odnawialnych Źródeł Energii. Od lipca 2021 r. wśród przewoźników, którzy zadeklarowali chęć przejścia na zasilanie zieloną energią są Koleje Śląskie.
 
- Dzięki Programowi Zielona Kolej będziemy mogli zredukować emisję CO2 związaną z produkcją trakcyjnej energii elektrycznej dla Kolei Śląskich o 52,5 tys. ton rocznie. To objętość tego gazu równa 130 Stadionom Śląskim w Chorzowie. Co więcej, aby stworzyć ekwiwalent absorbcji takiej ilości CO2, musielibyśmy posadzić 7,5-8 mln drzew. Trudno sobie wyobrazić, aby było to możliwe, a chodzi tutaj o drzewa, które średnio mają 10-12 lat, bo w takim wieku dopiero uzyskują one pełną możliwość absorbcji dwutlenku węgla - tłumaczył członek zarządu PKP Energetyka. Mówił on również o inwestycjach infrastrukturalnych koniecznych do przeprowadzenia dla realizacji Programu Zielona Kolej. Jak wskazał, PKP Energetyka planuje stworzyć 300 Lokalnych Obszarów Bilansowania na terenie całego kraju. Będą one wykorzystywać kolejowe podstacje trakcyjne, magazyny energii i lokalne instalacje OZE. Tzw. LOB-y zasilą zarówno przejazdy pociągów, jak i okoliczne obiekty, w tym odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, i ustabilizują zapotrzebowanie energetyczne otoczenia. Prototypowy magazyn energii działa od lipca 2021 r. w Garbcach na Dolnym Śląsku.
 
- Korzyści z Zielonej Kolei to przede wszystkim realizacja celów klimatycznych, ale także pewność zasilania z dedykowanych źródeł OZE. Ale to co dla samej kolei jest najistotniejsze to wzrost liczby pasażerów i firm, które korzystać będą z usług tej gałęzi transportu. Ten program doskonale wpisuje się również w cele regionalne, bo zredukuje ślad węglowy i smog, a jednocześnie będzie szansą na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Szacujemy, że inwestycje w instalacje OZE w regionach będą warte od 6 do 10 mld zł - stwierdził prezes Hołda. - Przyszłość to kolej. Przyszłość to Zielona Kolej - zakończył swoje wystąpienie podczas Europejskiego Forum Przyszłości.
 
O Programie Zielona Kolej w kontekście Kolei Śląskich w swoich wystąpieniach wspominali także Patryk Świrski – prezes zarządu przewoźnika oraz Rafał Kandziora – radny Sejmiku Śląskiego.
 
Fot. Koleje Śląskie
Back To Top