PL | EN
ZIELONA-KOLEJ®_OZE+infrastruktura_01

„Rzeczpospolita” - program Zielona Kolej® jednym z elementów realizacji transformacji energetycznej na polskich torach

Postępujące negatywne zmiany klimatyczne możemy zatrzymać dzięki wdrożeniu przewozów kolejowych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Jak zaznacza autor materiału sektor kolejowy coraz mocniej stawia na transformację energetyczną i w coraz większym stopniu korzysta z zielonej energii. 
 
Centrum Efektywności Energetycznej Kolei od pond trzech lat skupia firmy odpowiedzialne za ok. 95 proc. zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce, w tym takie spółki, jak PKP SA, PKP PLK i PKP Energetyka. Rozwija program Zielona Kolej®, który zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze zasilania sektora do 50 proc. w 2025 r. (oznacza to zmniejszenie emisji CO2 o 2 mln ton) i 85 proc. w 2030 r. (zmniejszenie emisji CO2 o 8 mln ton), a docelowo ma to być 100 proc. Na zielonej energii jeżdżą już maszyniści Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, CTL Logistics i DB Cargo Polska.
 
Autor materiału wspomina również o działaniach PKP Energetyka w ramach rozwoju OZE. Firma zakończyła właśnie inwestycję, której celem była budowa kilkuset instalacji fotowoltaicznych przy podstacjach trakcyjnych. W niewiele ponad 18 miesięcy, spółka zwiększyła liczbę „zielonych podstacji” z 15 do 360, co stanowi ponad 70% wszystkich podstacji trakcyjnych zasilających polską kolej.
 
Zachęcamy do zapoznania się z całością materiału pod linkiem: https://klimat.rp.pl/transport/art38011441-transport-zmierza-w-zielona-strone
Back To Top