PL | EN
SKM

Warszawska SKM o zielonej energii podczas konferencji wodorowej

30 czerwca członek Rady Programowej CEEK i prezes warszawskiej SKM, Alan Beroud, wziął udział w konferencji "Kolej Wodorowa" organizowanej przez Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W trakcie tego wydarzenia zadeklarował, że przewoźnik chce korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.
 
- Oczekujemy od naszego dostawcy energii, że energia będzie pochodziła w jak największym procencie z OZE, które powinno być stabilizowane źródłami opartymi na przykład o wodór - zaznaczył prezes Beroud.
 
- Zależy nam na tym, aby ślad węglowy energii, którą zużywamy, malał w realnej perspektywie czasowej - dodał prezes warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej i członek Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei.
 

Fot. Janusz Jakubowski, CC BY-SA 2.0
Back To Top