grafika_ceek

Za nami pierwszy rok pracy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – Rada Programowa CEEK podsumowuje podjęte działania

150 uczestników trzech warsztatów, konkretne postulaty w zakresie rekuperacji, Raport „Efektywność energetyczna branży kolejowej. Stan wyzwania i perspektywy”, wypracowane rozwiązania w zakresie eco-drivingu oraz uruchomienie programu „Zielona Kolej” to tylko niektóre z efektów pracy CEEK w minionym roku.  18 GWh zaoszczędzonej energii to dopiero początek dynamicznie rozwijającej się inicjatywy całej branży kolejowej, która pomimo pandemii nie zwalnia tempa prac.
 
25 maja w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, na którym podsumowaliśmy pierwszy rok naszej działalności, który był dla nas bardzo aktywny i owocny. Przeprowadziliśmy trzy edycje warsztatów, dotyczących rekuperacji, olicznikowania i eco-drivingu, których wynikiem są konkretne postulaty i działania m.in. wspólne postulaty branży kolejowej dotyczące rekuperacji, opisanie modelowego procesu olicznikowania w formie uniwersalnej instrukcji czy powołanie zespołu roboczego ds. eco-drivingu. Przygotowaliśmy także raport, który pokazał obecny stan oraz potencjał oszczędności zużycia energii na kolei: „Efektywność energetyczna branży kolejowej. Stan wyzwania i perspektywy”. Pierwszy rok to także trzy spotkania Rady Programowej na których wyznaczyliśmy nie tylko kierunki naszych działań, ale podejmowaliśmy już wspólne, konkretne decyzje dotyczące przyszłości sektora kolejowego w zakresie zużycia energii.
 
W roku 2020 do Rady Programowej dołączyli przedstawiciele przewoźników: Kolei Śląskich (Aleksander Drzewiecki – Prezes Zarządu), Kolei Dolnośląskich (Wojciech Zdanowski – Członek Zarządu) oraz DB Cargo (Robert Nowakowski – Członek Zarządu). Obecnie Rada Programowa liczy 21 członków, w tym ponad połowę stanowią krajowi przewoźnicy. Pozostałą część stanowią zarządcy infrastruktury PKP PLK i PKP S.A. oraz eksperci rynkowi m.in. z Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Jagiellońskiego i Klubu Jagiellońskiego.
 
Podczas spotkania podsumowującego pierwszy rok naszych działań zgodnie z regulaminem dokonaliśmy oficjalnego wyboru Prezydium Rady Programowej CEEK na nową kadencję 2020/2021. Rada Programowa zgodnie zadecydowała, że skład Prezydium powinien zostać niezmieniony, Prezydium CEEK stanowią: Przewodniczący Janusz Malinowski (Łódzka Kolej Aglomeracyjna) oraz Wiceprzewodniczący: Piotr Majerczak (PKP PLK) i Leszek Hołda (PKP Energetyka).
 
Przewodniczący Rady Programowej, Janusz Malinowski, podsumowując pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania CEEK zwrócił uwagę, że już w pierwszym roku działalności poczyniliśmy ważne kroki na drodze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na kolei oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Osiągnęliśmy również mierzalny efekt w postaci oszczędności 18 GWh energii z procesu rekuperacji. Co bardzo ważne, zainicjowaliśmy także projekt Zielona Kolej, który, jak wierzymy, będzie ważnym elementem odejścia od wykorzystania energii elektrycznej wykorzystywanej w sektorze kolejowym z surowców kopalnych na rzecz niskoemisyjnych rozwiązań bazujących na OZE.
 
Członkowie Rady Programowej zadeklarowali także chęć uczestnictwa w programie rozwoju systemu do eco-drivingu. Deklaracje takie złożyli: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, DB Cargo, PKP IC, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, Lotos Kolej, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie.
 
Podczas spotkania, ideę programu Zielona Kolej przedstawił Prezes Zarządu PKP Energetyka Wojciech Orzech podkreślając, że program jest przykładem solidarności branży oraz wspólnego poszukiwania efektywnych, zielonych rozwiązań dla wzrostu konkurencyjności branży. Podziękował CEEK za podjętą inicjatywę. Zaznaczył, że program Zielona Kolej jest przedsięwzięciem wieloletnim oraz wielowymiarowym, dlatego dla jego powodzenia tak ważna jest współpraca i aktywny udział całej branży. Tomasz Szamocki, Dyrektor Programu Zielona Kolej w PKP Energetyka, przedstawił założenia wieloletniego planu transformacji źródeł zasilania dla kolei. W ramach CEEK powstaje strategia, która proponuje konkretny model biznesowy stymulujący inwestycje w OZE, wykorzystujący rozproszony model wytwarzania energii odnawialnej.
 
Podczas spotkania został powołany również zespół roboczy ds. Zielonej Kolei. Przedstawiciele przewoźników, operatorów infrastruktury oraz ekspertów w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą wypracowywać szczegółowe rozwiązania w ramach planu wdrożenia Zielonej Kolei. W skład zespołu roboczego weszli przedstawiciele: PKP S.A., PKP IC, DB Cargo, Kolei Śląskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Wielkopolskich, PKP Energetyka oraz KAPE. Skład grupy może jeszcze zostać rozszerzony. Tematom OZE oraz Zielonej Kolei zostanie poświęcony również kolejny warsztat.
 
Kolejne spotkanie Rady Programowej CEEK zaplanowano na trzeci kwartał 2020 roku. Jego głównym tematem będzie program Zielona Kolej oraz Efektywność Energetyczna w Infrastrukturze - efekty prac zespołu roboczego oraz wyniki warsztatów, które staną się podstawą podjęcia kolejnych decyzji CEEK w zakresie wdrażania Programu.
Termin kolejnych warsztatów wstępnie został ustalony na koniec września.

Back To Top