PL | EN
ZIELONA-KOLEJ®_OZE+infrastruktura_01

Zielona energia zamiast węgla

Według sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej blisko 80% badanych uważa, że w obliczu kryzysu energetycznego powinno się rozwijać odnawialne źródła energii. To pokazuje, że społeczeństwo popiera działania, które w ramach CEEK branża kolejowa skutecznie realizuje już od trzech lat.
 
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na 1100 respondentach badanie, w którym ankietowani mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat rozwiązań jakie trzeba wdrożyć aby walczyć z kryzysem energetycznym w Polsce.
 
Polacy mówią „tak” odnawialnym źródłom energii. Jak wynika z sondażu, blisko 80 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna rozwijać takie odnawialne źródła energii, jak farmy wiatrowe i słoneczne, a także elektrownie wodne. Znacznie mniej ankietowanych – bo 44,6 proc. opowiedziało się za zwiększeniem wydobycia węgla.
 
Centrum Efektywności Energetycznej Kolei od trzech lat realizuje działania, które w dużej mierze przyczyniają się do ograniczania wykorzystywania węgla. Jedną z inicjatyw jaką CEEK w pierwszej kolejności się zajął są właśnie instalacje OZE na terenach i obiektach kolejowych. Dzięki temu część infrastruktury kolejowej stanie się samowystarczalna energetycznie i dzięki temu ograniczymy emisję gazów cieplarnianych, co w konsekwencji doprowadzi kolej do neutralności klimatycznej.
 
Zachęcamy do zapoznania się z całością badania:
Back To Top