PL | EN
Solar_cel

Instalacja OZE

Inwestycja w rozproszone źródła energii odnawialnej to także jedno z zadań dla kolei. Oprócz oszczędzania musimy też zadbać o rozwój OZE na terenach i obiektach kolejowych. Dzięki temu część infrastruktury kolejowej stanie się samowystarczalna energetycznie i ograniczymy emisję gazów cieplarnianych. Na kolei mamy wiele miejsc, gdzie można zainstalować np. panele fotowoltaiczne: dachy dworców i innych budynków kolejowych, tereny obok torów czy infrastruktury energetycznej.  

Oszacowaliśmy, że przestrzeń kolejowa umożliwia instalację OZE w wielkości powyżej 60 MW w ciągu 10 lat. Szacujemy, że zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach kolejowych i budowa wolnostojących farm fotowoltaicznych na terenach należących do kolei pozwoli na uzyskanie co najmniej 10 MW instalacji PV rocznie. Jednocześnie, założenie instalacji OZE w pobliżu miejsca zużycia, pozwoli na maksymalne podniesienie efektywności energetycznej (mniejsze straty związane z przesyłem).

Dzięki wykorzystaniu tego potencjału, w ciągu 10 lat możliwe jest zwiększenie udziału OZE w strukturze zużycia przewoźników kolejowych o 200 GWh oraz zmniejszenie emisji CO2 o 280 000 ton!

Back To Top