PL | EN

Rada programowa

Kieruje pracami CEEK. Składa się z przedstawicieli przewoźników kolejowych, zarządców i operatorów infrastruktury oraz ekspertów branży kolejowej i energetycznej.

Janusz Malinowski

Janusz Malinowski

Przewodniczący Prezydium Rady Programowej

Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Piotr Majerczak

Piotr Majerczak

Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej

PKP PLK
Leszek Hołda

Leszek Hołda

Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej

PKP Energetyka
Witold  Bawor

Witold Bawor

PKP CARGO S.A.
Bartosz Jakubowski

Bartosz Jakubowski

Klub Jagielloński
Magdalena Jasica-Buk

Magdalena Jasica-Buk

Inter Cargo
Jerzy Kurella

Jerzy Kurella

Instytut Staszica
Adam Laskowski

Adam Laskowski

PKP Intercity
Marek Nitkowski

Marek Nitkowski

Koleje Wielkopolskie
Artur  Rojek

Artur Rojek

Instytut Kolejnictwa
Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

Instytut Jagielloński
Czesław Sulima

Czesław Sulima

Koleje Mazowieckie
Adam Szeląg

Adam Szeląg

Politechnika Warszawska
Andrzej Wach

Andrzej Wach

Ekspert niezależny
Arkadiusz Węglarz

Arkadiusz Węglarz

KAPE
Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

PKP SA
Jaromir Falandysz

Jaromir Falandysz

Lotos Kolej
Robert Nowakowski

Robert Nowakowski

DB Cargo Polska S.A.
Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

POLREGIO
Aleksander  Drzewiecki

Aleksander Drzewiecki

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Wojciech  Zdanowski

Wojciech Zdanowski

Koleje Mazowieckie
Alan Beroud

Alan Beroud

Szybka Kolej Miejska

Rada programowa

Rada powoływana jest na roczną kadencję spośród członków CEEK. Organizacja pracy i zasady członkostwa w Radzie określa Regulamin Rady Programowej CEEK.
 
Skład Prezydium Rady Programowej – KADENCJA 2021/2022
 
Główne zadania Rady Programowej CEEK
  • Inicjowanie kierunków działalności CEEK.
  • Określanie zadań CEEK.
  • Wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie.
  • Opiniowanie rocznych planów działania CEEK.
Back To Top