PL | EN

Współpracują z CEEK

CEEK to wspólna inicjatywa branży kolejowej. Działamy w grupie już prawie 70 podmiotów, w której udzielają się krajowi przewoźnicy, spółki PKP PLK, PKP S.A. i PKP Energetyka oraz eksperci m.in. z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Jagiellońskiego i Klubu Jagiellońskiego.

Razem działamy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej kolei!

Back To Top